Velkommen

Psykelhjelm

Når cykelhjelm ikke er nok

Når cykelhjelm ikke er nok

-  taler vi om psykisk sygdom


Tak til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, nu Børne- og Socialministeriet, som gjorde det muligt at gennemføre projekt Når cykelhjelm ikke er nok.


Tak til samarbejdspartnere i kommunerne Herning, Viborg, Skive og Aarhus for at bidrage til de gode resultater.


Det er nu muligt at læse om indsatserne, resultater mv i de rapport Rambøll Management Consulting har lavet for Socialstyrelsen.


Du finder Indsatsbeskrivelse for projekt Når cykelhjelm ikke er nok her


Du finder Erfaringsopsamling for Puljen til fremme af samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer her


Under fanen Kontaktoplysninger finder du kontaktinformationer på personer, der kan være behjælpelige med at formidle, hvad der findes af tilbud til børn og unge pårørende efter projektets afslutning.Man kan let komme til at opleve sig anderledes og ensom, når far mor eller en søskende har en psykisk sygdom.


Børn og unge pårørende skal have mulighed for at begribe, det der sker og mulighed for at håndtere en hverdag som pårørende, så de kan trives godt, have overskud til at indgå i sunde relationer og til at koncentrere sig i skolen.


Vi skal kunne tale om psykisk sygdom som et livsvilkår på lige fod med andre af livets begivenheder som for eksempel sukkersyge, dårlig hjerte, skilsmisse, arbejdsløshed mv.


Med projekt Når cykelhjelm ikke er nok vil vi bidrage til at skabe åbenhed om psykisk sygdom, og vi vil understøtte og fremme trivsel for børn og unge pårørende.


Vi taler om psykisk sygdom med familier. Fokus er at understøtte og fremme børnenes mestring og trivsel.


Vi taler om psykisk sygdom i folkeskolerne. Her er der fokus på at fremme elevernes refleksioner over vilkåret psykisk sygdom i nærmeste familie.


Ca. 8 % af børn og unge under 15 år vokser op i familier med psykisk sygdom. (Sundhedsstyrelsen 2012)